Δικτυακές υπηρεσίες, cloud, και εκπαίδευση

Περιεχόμενα οδηγού

1 Αυτοματισμός γραφείου - ασφάλεια (συνολικά) 6
1.1 Dropbox / Onedrive 6
1.1.1 Dropbox 6
1.1.2 OneDrive 10
1.2 Google docs/office mobile, Google calendar, Doodle 14
1.2.1 Google Docs 14
1.2.2 Google Calendar 20
1.2.3 Doodle 23
1.3 Κοινωνικό bookmarking, κοινή χρήση περιεχομένου, pocket 26
1.3.1 Κοινωνικό bookmarking (Social Bookmarking) 26
1.3.2 Κοινή χρήση περιεχομένου (Content Sharing) 27
1.3.3 Τι ΔΕΝ πρέπει να κάνουμε στα κοινωνικά δίκτυα 27
1.3.4 Pocket 28
1.4 Google cloud printing 33
1.5 Εκπαιδευτικές εφαρμογές και περιεχόμενο για παιδιά 35
1.5.1 Kids Preschool Puzzles (Lite) 35
1.5.2 Kids Learn about Animals Lite 38
1.5.3 Kids Learn to Read (Lite) 42
1.5.4 Kids Connect the Dots (Lite) 47
1.5.5 Kids Memory Game (Lite) 50
1.6 Εκπαιδευτικές εφαρμογές και περιεχόμενο για ενηλίκους (MOOC, TED, Coursera, κλπ.), 56
1.6.1 MOOC 56
1.6.2 TED 57
1.6.3 TEDx 57
1.6.4 Coursera 58
1.7 Εκπαιδευτικές εφαρμογές σχετικές με προγραμματισμό (lightbot, codeacademy, code.org) 59
1.7.1 lightbot 59
1.7.2 codeacademy 60
1.7.3 code.org 61
1.8 Θέματα για Αρχάριους 62

Οδηγός σε μορφή κειμένου