Κοινωνικά δίκτυα

Περιεχόμενα οδηγού

1 Εισαγωγή 6
1.1 Facebook 6
1.2 Twitter 6
1.3 Instagram 6
2 Δημιουργία λογαριασμού 8
3 Σύνδεση λογαριασμού 9
4 Χρήση και Χαρακτηριστικά 11
4.1 Facebook 11
4.1.1 Εγκατάσταση και λειτουργία 11
4.2 Twitter 21
4.2.1 Εγκατάσταση και λειτουργία 22
4.3 Instagram 31
4.3.1 Εγκατάσταση και λειτουργία 32
5 Εφαρμογές Σύγχρονης ανταλλαγής μηνυμάτων (Instant messaging) 38
5.1 Viber 38
5.2 WhatsApp 43
5.3 Skype 47
6 Ασφάλεια, προσωπικά δεδομένα και δικτυακή παρενόχληση 52

Οδηγός σε μορφή κειμένου