Ηλεκτρονικές υπηρεσίες και διακυβέρνηση

Περιεχόμενα οδηγού

1 ERMIS.GOV.GR 6
1.1 Τι είναι το ERMIS.GOV.GR 6
1.1.1 Παροχή πληροφοριών 7
1.1.2 Διαλειτουργικότητα 7
1.1.3 Ασφάλεια συναλλαγών 7
1.2 Πλοήγηση στις προσφερόμενες υπηρεσίες στο ERMIS.GOV.GR 7
1.2.1 «Ανάλογα με το Θεματικό Αντικείμενο», 9
1.2.2 «Ανάλογα με το Γεγονός» και «Ομάδες Κοινού» 13
1.3 Είσοδος στο ERMIS.GOV.GR 16
1.3.1 Είσοδος με προσωπικούς κωδικούς TAXISnet 17
1.3.2 Είσοδος με προσωπικούς κωδικούς ΕΡΜΗ 19
1.3.3 Υπενθύμιση κωδικού πρόσβασης 20
1.4 Μενού Λειτουργιών 22
1.4.1 Πίνακας Ελέγχου 22
1.5 Λήψη υπηρεσιών και έκδοση πιστοποιητικών από τον Ermis 26
1.5.1 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες με άμεση παραλαβή αποτελέσματος. 27
1.5.2 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες με όχι άμεση παραλαβή αποτελέσματος. 33
1.6 Ηλεκτρονική Θυρίδα 36
1.7 Συχνές Ερωτήσεις 38
1.8 Τόπος δημόσιας συζήτησης (forum) 43
1.9 Επικοινωνία 47
2 OPENGOV.GR 50
2.1 Τι είναι το OPENGOV.GR 50
2.2 Δημόσιες διαβουλεύσεις 50
2.2.1 Πως βρίσκω τη δημόσια διαβούλευση που με ενδιαφέρει 52
2.2.2 Πως συμμετέχω σε μία δημόσια διαβούλευση 58
2.3 Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 62
2.3.1 Πως βρίσκω τις Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 63
2.4 Ενημέρωση μέσω RSS 66

Οδηγός σε μορφή κειμένου