Λήψη και επεξεργασία φωτογραφιών

Περιεχόμενα οδηγού

1 Φωτογραφίες και βίντεο 5
1.1 Βασικά εργαλεία: λήψη, επεξεργασία, διόρθωση, αποθήκευση 5
1.1.1 Pixlr 5
1.2 Instagram 13
1.3 Camera FV, Cinema FV 19
1.3.1 Camera FV 19
1.3.2 Cinema FV 19
1.4 Camera MX 21
1.5 hashtags, κοινωνικά δίκτυα και ασφάλεια 25
1.5.1 Hashtag 25
1.5.2 Κοινωνικά δίκτυα και ασφάλεια 27

Οδηγός σε μορφή κειμένου