Εφαρμογές γραφείου σε Windows 10

Περιεχόμενα οδηγού

1 Κεφάλαιο 1 - Πρώτα βήματα 5
1.1 Βήμα 1 - Μεταφόρτωση του προγράμματος στον υπολογιστή μας 5
1.2 Βήμα 2 - Εγκατάσταση του προγράμματος 7
1.3 Άνοιγμα της εφαρμογής 10
1.4 Δημιουργία ενός νέου αρχείου 10
1.5 Άνοιγμα ενός υπάρχοντος αρχείου 11
1.6 Βασικές έννοιες και η οθόνη του Calc 12
1.7 Αποθήκευση αρχείου 15
2 Κεφάλαιο 2 – Το πρώτο μας υπολογιστικό φύλλο 17
2.1 Μετονομάστε το φύλλο εργασίας 17
2.2 Εισαγωγή κειμένου στο φύλλο εργασίας 18
2.3 Μορφοποίηση κελιών 20
2.4 Απλοί υπολογισμοί 23
2.5 Γρήγορο Γράφημα 26
3 Κεφάλαιο 3 - Διαχείριση Φύλλου εργασίας 29
3.1 Αυτοματοποιημένη εισαγωγή δεδομένων 29
3.2 Εισαγωγή και Διαγραφή γραμμών και στηλών σε ένα πίνακα δεδομένων 31
3.3 Ταξινόμηση δεδομένων 33
3.4 Φιλτράρισμα δεδομένων 35
3.5 Παγίωση τμήματος παραθύρου 37
3.6 Ζητήματα εκτύπωσης 38
4 Κεφάλαιο 4 – Τύποι, συναρτήσεις και γραφήματα 41
4.1 Τύποι 41
4.2 Συναρτήσεις 43
4.3 Σημαντικές συναρτήσεις 47
Συνάρτηση SUM 47
Συνάρτηση AVERAGE 49
Συναρτήσεις ΜΙΝ και ΜΑΧ 49
4.4 Αντιγραφή και συμπλήρωση τύπων και συναρτήσεων 49
4.5 Οδηγός διαγραμμάτων 52

Οδηγός σε μορφή κειμένου